Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC

FSC
Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C018276) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 17 kwietnia 2013 r. Certyfikat nosi numer RA-FM/COC-000251.

W dniu 11 stycznia 2017 r. certyfikat FSC RA-FM/COC-000251 został przeniesiony z Rainforest Alliance do NEPCon. Aktualny certyfikat ma numer NC-FM/COC-016229. Certyfikat obowiązuje od 17.04.2013 r. do 16.04.2018 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

W dniach 21-23 marca 2016 r., firma NEPCon Polska przeprowadziła kolejny audyt okresowy.
W trakcie audytu nie spostrzeżono żadnych zasadniczych niezgodności. W trakcie spotkania podsumowującego otrzymaliśmy wiadomość dot. zgłoszenia użycia w 2015 r. środka chemicznego Sherpa 100 EC.

FSC odrzuciło notyfikację i nie zaakceptowało użycia ww. środka, co  poskutkowało wpisaniem do audytu niezgodności Dużej.  W dniach 23-28 czerwca 2016 r. został przeprowadzony audyt weryfikujący w wyniku którego  certyfikat FSC został przedłużony na kolejny rok.

PEFC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2012 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.
 

Ostatni audyt odbył  się w dniach 7 – 9  grudnia 2015r.

Audytem objęto następujące nadleśnictwa: Kolumna, Złoczew, Wieluń. Sprawdzono  zgodność systemu zarządzania RDLP w Łodzi z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi między innymi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla, zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych, utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów. Audytowi poddano również system zarządzania i nadzoru biura łódzkiej dyrekcji.

W wyniku audytu stwierdzono niezgodności drugorzędne polegające na braku aktualizacji bazy SILP o  kilka  informacji dot. występowania stanowisk roślin.

Spośród mocnych stron Audytorzy wskazali:

  • zawieranie wieloletnich umów na świadczenie usług leśnych, dobrze opracowane zapisy SIWZ pozwalające na wykonywanie prac leśnych w zgodzie ze standardami  certyfikacji gospodarki leśnej,
  • coroczne szkolenia i weryfikacja umiejętności pilarzy,
  • szczegółowe analizy stanu infrastruktury drogowej jednostek i systemowe planowanie inwestycji drogowych.


Certyfikat (PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2015 do 05.01.2018 r.

Certyfikat PEFC

Certyfikat FSC

 

Dane dot. monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Brzeziny. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.